3P Center Stockholm söker svenska gäster till “Ett Enklare Liv!”.

Hösten 2016 startade vi ett internetsänt program där vi bjuder in svenska och internationella gäster till ett samtal om hur Three Principles påverkat deras liv. Listan med internationella gäster börjar fyllas på och nu efterlyser vi svenska gäster.

Om du känner att Three Principles har hjälpt dig och du vill berätta om saken så vill vi gärna ha med dig i vårt program.

Skicka ett email till contact@3pcenterstockholm.se eller använd formuläret på hemsidan.