Till hösten planerar vi att köra längre kurser för de som är intresserade av att dyka djupare i det som vi talar om under våra föreläsningskvällar. Vi tänker 1 eller 2 dagskurser/retreats på någon trevlig plats i eller i närheten av Stockholm. Mer information kring omfattning och datum kommer att annonseras här och på vår Facebooksida.