Våra öppna föreläsningar kommer att fortsätta tills vidare. Takten är för närvarande fastställd till varannan vecka (ojämna veckor) tisdagar 18.30.